LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Pugad

Army: Manong, asan po ba dito pugad ng mga NPA? Manong: Ay Sir, matagal na ho ako dito, pero wala pa akong nababalitaang pugad ng

Read More
LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

D.O.M. Blues

DOM: Alam mo pre, daming kung mga chicks ngayon. Pare: Talaga! Magaganda ba? DOM: Naman! Magkakamukha pa nga eh. Pare: Di nga, paanong maging magkakamuha

Read More
Scroll Up
  • Subscribed!

Son: Mom, I’ll gonna go to the moon someday!

Mom: Nah, son! NASA has already stopped sending monkeys to the moon!

LOL-Philippines-Logo